Διεύθυνση
T.O. 259, Κουνουπιδιανά 731 00
Τηλέφωνο
+30 699 342 9962
Πληροφορίες
Γήπεδο ποδοσφαίρου, Κουνουπιδιανά

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ