Διεύθυνση
Βαρύπετρο ΤΘ 11, Χανιά 731 00
Τηλέφωνο
+30 695 585 1783
Πληροφορίες
Υπηρεσία ταξί, Χανιά

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ