Διεύθυνση
El. Venizelou 133, Sitia 723 00
Τηλέφωνο
+30 2843 025322
Πληροφορίες
Πιτσαρία, Σητεία

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ