Διεύθυνση
Σοφοκλή Βενιζέλου 6, Ρέθυμνο 741 00
Τηλέφωνο
+30 2831 054415
Πληροφορίες
Εστιατόριο, Ρέθυμνο

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ