Διεύθυνση
Λεωφ. Παπαναστασίου 36, Ηράκλειο 713 06
Τηλέφωνο
+30 699 480 4470
Πληροφορίες
Σχολή aikido, Ηράκλειο

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ