Διεύθυνση
Ρέθυμνο 741 00
Τηλέφωνο
+30 2831 058302
Πληροφορίες
Γυμναστήριο, Ρέθυμνο

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ