Διεύθυνση
Λεωφ. Εθ. Αντιστάσεως 142, Ηράκλειο 713 06
Τηλέφωνο
+30 281 022 1607
Πληροφορίες
Σχολείο, Ηράκλειο

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ