Διεύθυνση
Mahis Kritis &, Λασιθίου 1, Ρέθυμνο 741 00
Τηλέφωνο
+30 2831 050861
Πληροφορίες
Εστιατόριο, Ρέθυμνο

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ