Διεύθυνση
ΣIBA 23, Ηράκλειο 713 07
Τηλέφωνο
+30 2897 041252
Πληροφορίες
Υπηρεσία ταξί, Ηράκλειο

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ