Διεύθυνση
Επαρ.Οδ. Αγίων Παρασκιών - Επισκοπής 41, Μυρτιά 701 00
Τηλέφωνο
+30 281 074 3322
Πληροφορίες
Αρτοποιείο, Μυρτιά Ηρακλείου

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ