Διεύθυνση
Μυλωνογιάννη 130Α, Χανιά 731 35
Τηλέφωνο
+30 2821 068117
Πληροφορίες
Αθλητικά είδη, Χανιά

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ