Διεύθυνση
Tsagaraki rd, Μάλια 700 07
Τηλέφωνο
+30 2897 031869
Πληροφορίες
Υπηρεσία ενοικίασης ποδηλάτων, Μάλια

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ