Διεύθυνση
ΓΕΡΓΕΡΗ, Ηράκλειο 700 03
Τηλέφωνο
+30 697 730 8931
Πληροφορίες
Αρτοποιείο - Ζαχαροπλαστείο, Ηράκλειο

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ