Διεύθυνση
Μαχης Κρητης 10, Ηράκλειο 713 03
Τηλέφωνο
+30 281 052 8000
Πληροφορίες
Διαγνωστικό κέντρο, Ηράκλειο

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ