Διεύθυνση
Λεωφ. Μάχης Κρήτης 139, Ρέθυμνο 741 00
Τηλέφωνο
+30 2831 026302
Πληροφορίες
Αρτοποιείο - Ζαχαροπλαστείο, Ρέθυμνο

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ