Διεύθυνση
ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙ, Ρέθυμνο 741 00
Τηλέφωνο
+30 2831 075293
Πληροφορίες
Εστιατόριο, Ρέθυμνο

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ