Διεύθυνση
Καστέλλι 700 06
Τηλέφωνο
+30 697 178 3781
Πληροφορίες
Κουρείο, Καστέλλι Πεδιάδος

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ