Διεύθυνση
Δαιδάλου 30-32, Ηράκλειο 712 02
Τηλέφωνο
+30 281 030 0130
Πληροφορίες
Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, Ηράκλειο

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ