Διεύθυνση
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και, Σκουλάδων 22, Ηράκλειο 715 00
Τηλέφωνο
+30 694 480 8733
Πληροφορίες
Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, Ηράκλειο

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ