Διεύθυνση
Λοχαγού Καραγιάννη 1-3, Ηράκλειο 713 06
Τηλέφωνο
+30 697 186 0731
Πληροφορίες
Γυμναστήριο, Ηράκλειο

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ