Διεύθυνση
Αγίου Ιωάννη Χωστού 15, Ηράκλειο 714 10
Τηλέφωνο
+30 281 031 4133
Πληροφορίες
Γυμναστήριο, Ηράκλειο

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ