Διεύθυνση
Μεσολογγίου 20, Ρέθυμνο 741 00
Τηλέφωνο
+30 2831 026266
Πληροφορίες
Πιτσαρία, Ρέθυμνο

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ