Διεύθυνση
Σκαλέτα 741 00
Τηλέφωνο
+30 2831 071967
Πληροφορίες
Εστιατόριο, Σκαλέτα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ