Διεύθυνση
Γ. Καργάκη 13, Φοινικιά, Ηράκλειο 715 00
Τηλέφωνο
+30 281 025 0308
Πληροφορίες
Αρτοποιείο, Ηράκλειο

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ