Διεύθυνση
Ελευθεριασ 5, Ρέθυμνο 741 00
Τηλέφωνο
+30 2831 035960
Πληροφορίες
Ελληνικό εστιατόριο, Ρέθυμνο

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ