Διεύθυνση
Ίδης 13, Ηράκλειο 712 01
Τηλέφωνο
+30 281 028 5054
Πληροφορίες
Κοσμηματοπωλείο, Ηράκλειο

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ