Διεύθυνση
El. Venizelou Square 7-8, Ag. Nikolaos 721 00
Τηλέφωνο
+30 2841 089750
Πληροφορίες
Οδοντίατρος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ