Διεύθυνση
Λεωφ. Παπαναστασίου 223, Ηράκλειο 714 09
Τηλέφωνο
+30 281 023 7232
Πληροφορίες
Φροντιστήριο αγγλικής γλώσσας, Ηράκλειο

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ