Διεύθυνση
Γεωρ. Παπανδρέου 41, Ηράκλειο 713 06
Τηλέφωνο
+30 281 023 0023
Πληροφορίες
Αρτοποιείο - Ζαχαροπλαστείο, Ηράκλειο

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ