Διεύθυνση
Γεωρ. Γεωργιάδου 58, Ηράκλειο 713 05
Τηλέφωνο
2810372888 - 6974881111
Πληροφορίες
Παιδίατρος, Ηράκλειο Κρήτης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ