Διεύθυνση
Αλλσύλειο κούλε, Μοίρες 704 00
Τηλέφωνο
302892022319
Πληροφορίες
Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης, Μοίρες, Ηράκλειο Κρήτης

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ