Διεύθυνση
Σμύρνης 13, Ηράκλειο 712 01
Τηλέφωνο
+30 281 024 4500
Πληροφορίες
Κατάστημα παιχνιδιών, Ηράκλειο

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ