Διεύθυνση
6 713, Δωδεκανήσου 6, Ηράκλειο 713 06
Τηλέφωνο
+30 281 110 3350
Πληροφορίες
Λογοθεραπευτής/τρια, Ηράκλειο

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ