Διεύθυνση
Δημόκριτου 4, Ηράκλειο 713 07
Τηλέφωνο
+30 281 034 3440
Πληροφορίες
Κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών, Ηράκλειο

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ