Διεύθυνση
Πλ. Καλλεργών 9, Ηράκλειο 712 02
Τηλέφωνο
+30 281 025 5000
Πληροφορίες
Αθλητικά είδη, Ηράκλειο

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ