Διεύθυνση
Μίνωος 5, Ηράκλειο 713 03
Τηλέφωνο
+30 281 030 1060
Πληροφορίες
Επισκευές υπολογιστών, Ηράκλειο

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ