Διεύθυνση
Ν. Ασκούτση 2, Ρέθυμνο 741 00
Τηλέφωνο
+30 2831 053516
Πληροφορίες
Κατάστημα κουρτινών, Ρέθυμνο

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ