Διεύθυνση
Σμύρνης, Ηράκλειο 712 01
Τηλέφωνο
+30 281 022 5326
Πληροφορίες
Κοσμηματοπωλείο, Ηράκλειο

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ