Διεύθυνση
Πανεπιστημίου Κρήτης 7, Καλλιθέα 741 00
Τηλέφωνο
+30 697 272 6862
Πληροφορίες
Οργάνωση βάπτισης, Καλλιθέα - Ρέθυμνο

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ