Διεύθυνση
Αρμένοι 730 03
Τηλέφωνο
+30 2825 041114
Πληροφορίες
Σχολή ξένων γλωσσών, Αρμένοι Χανίων

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ