Διεύθυνση
Ι.Θ.ΚΑΚΡΙΔΗ 3, Ηράκλειο 714 09
Τηλέφωνο
281 023 8780
Πληροφορίες
Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, Ηράκλειο Κρήτης

ΠΑΡΟΧΕΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ