Διεύθυνση
Μπιζανίου 11, Ηράκλειο 712 01
Τηλέφωνο
+30 281 028 9319
Πληροφορίες
Φυσικοθεραπευτής, Ηράκλειο

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ