Διεύθυνση
Κάνδανος Σέλινος 730 01
Τηλέφωνο
+30 2823 041059
Πληροφορίες
Ελληνικό εστιατόριο, Κάντανος Χανίων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ