Διεύθυνση
25ης Μαρτίου 157, Μοίρες 704 00
Τηλέφωνο
+30 2892 022227
Πληροφορίες
Κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών, Μοίρες Ηρακλείου

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ