Διεύθυνση
Κυδωνίας 53, Χανιά 731 00
Τηλέφωνο
+30 2821 083073
Πληροφορίες
Κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών, Χανιά

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ