Διεύθυνση
Τριφύτσου Αντωνίου 2, Ηράκλειο 712 01
Τηλέφωνο
+30 697 771 9499
Πληροφορίες
Διαιτολόγος, Ηράκλειο

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ