Διεύθυνση
Ρούσου Χούρδου 6, Ηράκλειο 712 01
Τηλέφωνο
+30 281 022 2867
Πληροφορίες
Κομμωτήριο, Ηράκλειο

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ