Διεύθυνση
Ακτή Ενώσεως, Χανιά 731 00
Τηλέφωνο
+30 2821 059074
Πληροφορίες
Ελληνικό εστιατόριο, Χανιά

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ