Διεύθυνση
Δρυμητινού 29, Ηράκλειο 713 06
Τηλέφωνο
+30 281 025 3014
Πληροφορίες
Γυμναστήριο, Ηράκλειο

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ