Διεύθυνση
Gerani (HOTEL CARETTA BEACH, Γεράνι 730 14
Τηλέφωνο
+30 2821 061700
Πληροφορίες
Ελληνικό εστιατόριο, Γεράνι Χανίων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ